Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 - Outcomes

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm

Primary tabs

The consultation

Bhí comhairliúchán poiblí ar Dhréacht-Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2023-2029 ar siúl ón Aoine 28 Eanáir 2022 go dtí Dé Céadaoin 13 Aibreán 2022.

 

Your views and suggestions

Fuarthas 230 aighneacht san iomlán le linn thréimhse chomhairliúcháin phoiblí an Dréachtphlean. Ba mhaith le Comhairle Cathrach na Gaillimhe buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt agus a roinn a dtuairimí.

 

Outcomes

Tá tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ullmhaithe agus eisithe do Chomhaltaí Tofa an 16 Meitheamh 2022. Déanann tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh achoimre ar na haighneachtaí go léir a fuarthas agus tugann sí freagra agus moladh, nuair is cuí, ar na saincheisteanna a ardaíodh. Tá gach aighneacht a fuarthas ar fáil anseo.

Cad atá romhainn?

Breithneoidh na Comhaltaí Tofa tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh anois. Tionólfar sraith Cruinnithe Comhairle Speisialta i mí Lúil 2022 chun an próiseas seo a éascú.