Á gCathair, Á dtodhchaí, Abair do chuid! - Outcomes

Dúntadate_range7 Ean, 2021, 9:00am - 5 Már, 2021, 11:59pm

Primary tabs

The consultation

An comhairliúchán

Chuir Comhairle Cathrach na Gaillimhe tús an 7 Eanáir 2021 le hathbhreithniú ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 atá i bhfeidhm faoi láthair agus ar phlean forbartha nua a ullmhú don tréimhse 2023-2029. Ba é an dáta deiridh d’aighneachtaí faoi Chéim 1 - Comhairliúchán Poiblí ar an Réamh-Dhréachtphlean, Dé hAoine, an 5 Márta 2021.

Your views and suggestions

Do dhearcthaí agus moltaí

Fuarthas 518 aighneacht, ar an iomlán, i rith thréimhse chomhairliúcháin phoiblí Chéim 1 – an Réamh-Dhréachtphlean.

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa chomhairliúchán agus a chuir a ndearcthaí in iúl.  

Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar Phróiseas Comhairliúcháin an Réamh-Dhréachtphlean

Outcomes

Torthaí

Ullmhaíodh Tuarascáil Phríomhfheidhmeannaigh ar thoradh an phróisis chomhairliúcháin do na Baill Thofa.

Cad é an chéad rud eile a tharlóidh?

Tugtar tréimhse 10 seachtaine do na Baill Thofa anois chun breithniú a dhéanamh ar Thuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh. Tá súil leis go gcríochnófar an próiseas seo faoi thráth luath in Iúil 2021.