Caibidil 8: Oidhreacht Thógtha, Comhfhorbairt Áite agus Dearadh

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
Hide Hide
 

Sustainable Development Goals (SDGs) 3,11,13
8.1  Comhthéacs 

Tá naisc an-láidir ag Gaillimh lena stair. Tá sé seo soiléir i bhfoirm thógtha, ailtireacht agus seandálaíocht na cathrach. Tá carachtar fisiceach ar leith ag lár na cathrach, le sráideanna cúnga, foirgnimh atá i gcodarsnacht lena gcéile, canálacha, taraenna. Cuidíonn an tírdhreach nádúrtha agus an gaol le hAbhainn na Gaillimhe agus Cuan na Gaillimhe freisin le suíomh uirbeach uathúil a chruthú.  

Tá an chuid is mó den oidhreacht thógtha agus  seandálaíocht shuntasach suite i lár na cathrach a leanann patrún meánaoiseach de shráideanna neamhrialta den chuid is mó agus airde foirgneamh agus leithead ceapach éagsúil. Tá na tréithe seo, lena n-áirítear iarsmaí de bhallaí na cathrach, fós ina seasamh in ainneoin athruithe le himeacht na gcéadta bliain.  Is gné shuntasach í an oidhreacht seo i sainmhíniú agus i dtaithí na timpeallachta uirbí. Cuireann sé freisin le beogacht eacnamaíoch, áit nach ndéanfaidh turasóirí dearmad go deo uirthi agus cuireann sé le cumas maireachtála na cathrach.  

Tá sé ríthábhachtach do rathúlacht na cathrach fás agus athfhorbairt a bhainistiú ar bhealach a thugann meas ar oidhreacht na Gaillimhe agus a bhaineann leas aisti. Toisc go n-áirítear sa Phlean beartais chun tacú le hinlíonadh, athfhorbairt agus athghiniúint i gcroílár na cathrach, meastar go dtiocfaidh réamhbhearta d’fhorbairt mhórscála chun cinn i ré an Phlean seo. Is gá go n-áireofaí i bhforbairtí den sórt sin dearadh ailtireachta ar ardchaighdeán, go léireoidís dea-phrionsabail dearaidh uirbigh agus go gcuideoidh siad leis an ríocht phoiblí agus a dhéantar an ailtireacht nua a chomhtháthú go rathúil agus go measúil sa chomhthéacs stairiúil luachmhar.  Trí fhreagairt ardchaighdeáin ailtireachta a chur i bhfeidhm, go háirithe ar na Láithreáin Athghiniúna agus Deise, atá spreagtha ag an oidhreacht thógtha stairiúil uathúil agus dea-dhearadh uirbeach, féadtar freastal ar dhúshlán an chomhthéacs stairiúil agus féadtar, trí úsáid a bhaint as dearadh íogair, carachtar agus sainiúlacht na cathrach a chomhlánú agus a braistint áite láidir a chothabháil agus cur leis. Sa chás go bhfuil deiseanna sa chathair lena leithéid d’fhorbairt agus nuair a léirmhíníonn an réiteach dearaidh an suíomh stairiúil, gan dochar a dhéanamh dá luachanna agus dá gnéithe sainithe saintréithe, féadtar luach agus tairbhe a bhaint as, rud a mheallann infheistíocht, úsáidí nua agus a chruthaíonn comharsanachtaí nua, beoga, sainiúla ar shraitheanna stairiúla na cathrach.

Leanúint ar aghaidh ag léamh: Íoslódáil Caibidil 8 PDF