Aguisín 3: Liosta de na Déanmhais Chosanta ar Thaifead na nDéanmhas faoi Chosaint

Dúnta28 Fea, 2022, 9:00am - 13 Aib, 2022, 11:59pm
 

 

 

Tag: Suíomh

Sráid an Gheata Bhig

201 Uimh. 2
202 Uimh. 4
203 Uimh. 5
204 Uimh. 6
205 Uimh. 7
206 Uimh. 8
207 Uimh. 9
208 Uimh. 11 & 13
209 Uimh. 15
210 Uimh. 16 & 18
211 Uimh. 17
212 Uimh. 19
213 Uimh. 21
214 Uimh. 22 & 24
215 Uimh. 23
216 Uimh. 25
217 Uimh. 26
218 Uimh. 29
219 Uimh. 28
220 Uimh. 33
221 Uimh. 36
222 Uimh. 38
223 Uimh. 40
224 Uimh. 42
225 Uimh. 46
226 Uimh. 48
227 Uimh. 50
228 Uimh. 52

Lána an Pinniúir

301

Deighleog Urdhúin ón 17ú haois

302 Dhá lar-theachín Ceardaí

Baile an Dúlaigh

401

Caisleán Bhaile an Dúlaigh

402

Crannóg-Áitreabh Locha

Baile an Phoill

501

Tiníl & Seid

502

Teachín Ceann Tuí

An Baile Bán

601

Imfhálú Cré Uni-Vallet

Baile an Bhriotaigh

701

Caisleán Bhaile an Bhriotaigh

702

Reilig & Lisín

Baile an Locháin

801

Teachín Ceann Tuí

802

Teachín Ceann Tuí 1 & 1/2 Stór

803

Caidéal Uisce Lámhthiomáinte

Bearna

901

Tobar Naofa

 

902 Suíomh Chaisleán Bhearna
903 Teach Bhearna
904

Teach Gheata, Bóthar Bhearna

Barr na Crannaí
2901

Teachín Ceann Tuí 

Bóthar an Easpaig Uí Dhomhnaill

1001 Summerdale

An Charraig Dhubh, Bóthar na Trá

1101 Teach & Geata na Carraige Duibhe

An Bóthar Mór

1201 Uimh. 86
1202 Uimh. 88
1203 Uimh. 120
1204

Teach Reilige & Séipéil na Marbh

Bóthar Shandair

1301 Uimh. 8
1302

Cros Ghreanta Chloiche

Sráid an Droichid

1401 Uimh. 1
1402 Uimh. 2
1403 Uimh. 3
1404 Uimh. 4
1405

Muilte an Droichid

Páirc na Sceach

1501 Séipéal San Séamas 
1502 Reilig San Séamas
1503 Teachín Díon Tuí Aon

Stóir

1504 Teach Pháirc na Sceach
1505 Teachín Uí Ifearnáin, Bóthar an Bhealaigh
An Ceapach
1601

Scoil na Buaile Beag (Naomh Iosaif), Seanbhóthar Ráthúin

1602

Teachín na Fiúise

An Claí Bán

12001

Teachín Díon Tuí Aon Stóir

An Caisleán Gearr

 

1701 Caisleán
1702 Suíomh an tSéipéil
1703

Teachín Ceann Tuí

1704

Seanteach Scoile in aice le Siopa

1705 Séadchomhartha , Bóthar Thuama
Arda Fhaiche an Chaisleáin
1801

Reilig Sráid an Chaisleáin - Lána na Beairice

Sráid an Chaisleáin - Lána na Beairice

1901

Cuid de Bhalla Meánaoiseach an Bhaile

1902 Cuid de Bhalla Meánaoiseach Tí Mheánaoisigh
1903

Cuid de Bhalla Meánaoiseach le Fuinneoga Cloiche Snoite & Bloghanna Gearrtha Cloiche

Lána an Chrainn Chnó Chapaill

2001

Suíomh Galláin Chloiche chuig Teach Mór

Lána an Teampaill

2101 Uimh. 2 & 3
An Cladach
2201

Séipéal Mhuire

2202 Reilig
2203 Scoil an Chladaigh
2204

Reilig, Snoiteáin Chloiche, Balla Teorann agus Suíomh Prióireachta ón 15ú haois

2205

 Halla an Chladaigh

2206

Céanna & Glais le Geataí san áireamh

2207

Bóthar na Prióireachta - Suíomh Abhainn Mhuire

Bóthar an Choláiste

2301 Uimh. 3
2302 Uimh. 6 Aolchloiche Snoite
2303 Uimh. 30

Cúil Each

2401 Cloch Mheánaoiseach Fochla
2402 Teachín Díon Tuí Aon Stóir

Lána Theach na Cúirte

2501

Iarsmaí Halla ón 14ú haois

2502

Amharclann

Cearnóg Theach na Cúírte

2601

Teach na Cúirte

2602 Halla an Bhaile
2603 Uimh. 1
2604 Uimh. 2
2605 Uimh. 3
2606 Bosca Poist Seoirse V

Barr na Coille

2701 Áith Aoil

An tSráid Trasna Uachtair

2801 Uimh. 1
2802 Uimh. 4
2803 Uimh. 5
2804 Uimh. 6
2805 Uimh. 7
2806 Uimh. 8
2807 Uimh. 9
2808 Uimh. 11
2809 Uimh. 13 & 15
2810 Uimh. 17
2811 Uimh. 10
2812 Uimh. 12
2813 Uimh. 2

Daingean Íochtar

3001

Baois Teach Tae

3002 Teach Oighir
3003 An Caiseal - IarsmaíCaisil

Sráid Dhoiminic Íochtarach

3201 Uimh. 29
3202 Uimh. 31
3203 Uimh. 33
3204 Uimh. 34
3205 Uimh. 35
3206 Uimh. 36
3207 Uimh. 37
3208 Uimh. 38
3209 Uimh. 39
3210 Uimh. 40
3211 Uimh. 41 & 43
3212 Uimh. 42
3214 Uimh. 44
3215 Uimh. 45
3216 Uimh. 46
3217 Uimh. 47
3218 Uimh. 49
3219 Uimh. 50 & 52
3220 Uimh. 54
3221 Uimh. 56
3222 Uimh. 55
3223 Uimh. 57
3224 Uimh. 58
3225 Uimh. 65 (Plaic Chathrach Chloiche)

Sráid Dhoiminic Uachtarach

3301 Uimh. 12 (Seanteach 4001 Choimeádaí Loic)
3302 Uimh. 7 (Teach Tábhairne Taylor's roimhe seo)

Bóthar na Díge

3501

Oibreacha Uisce & Foirgneamh Gaolmhar

3502

Oibreacha Uisce ó na 1940idí

3503

Caisleán Thír Oileáin

Oileán an Iarla
3601

Foirgneamh Cearta Daonna OÉG

3602

Ardeaglais

3603 Droichead na mBradán
3604 Clubtheach an Chontae
3605 Teach an Oileáin
3606 Uaigh an Charrchlóis
3607 An Oifig Iascaigh
3608 Lóiste na Cora
3609 Áith Aoil
Sráid Eglinton
3701 Uimh. 1
3702 Uimh. 2
3703 2 Phlaic Thúr Leoin, Túrtheach
3704 Oifig an Phoist (GPO)
An Fhaiche Mhór
3801 Uimh. 14 & 15
3802 Uimh. 16
3803 Uimh. 17
3804 Uimh. 19
3805 Uimh. 43
3806 Uimh. 45
3807 Doras de Brún
3808 Dealbh Liam Uí Mhaoilíosa
3809 Uimh. 8
3810 Uimh. 23
3811 Uimh. 21
3812

Húicéir na Gaillimhe

Sráid an Iarsaigh
3901 Uimh. 17
3903

Cúl Uimh. 17 & 19, Cuid de Bhalla Meánaoiseach

3904 Uimh. 1
Bóthar an Athar Uí Ghríofa
3910 Monument
3911 Weighbridge

Margadh an Éisc          

4001 An Póirse Caoch & Balla
4002 Fráma Dorais Bhaile Átha Í
4003 Teach an Chomartúnaigh
Sráid Thobar an Iarla
4201 Teach Eala
4202 Uimh. 1
4203 Uimh. 2
4204 Uimh. 3
4205 Uimh. 9 & 10
4206

Naomh Anna 

4207 Teach Lowstrand

Sráid Forster

4301

Umar Capall Lasmuigh de Uimh. 37 & 39

4302 Uimh. 12
4303 Uimh. 14
4304 Uimh. 16
4305 Uimh. 48
4306

Clochar & SéipéalMaigdiléana 

4307

Séipéal Naomh Pádraig

4308 Halla Naomh Pádraig
4309 Uimh. 18

Cnoc an Sconsa

4401 Reilig & Séipéal na Marbh

An tSráid Ard

4501 Uimh. 1
4502 Uimh. 2
4503 Uimh. 3
4504 Uimh. 4 & 5
4505 Uimh. 6
4506 Uimh. 7
4507 Uimh. 8
4508 Uimh. 9
4509 Uimh. 10
4510 Uimh. 11
4511 Uimh. 12
4512 Uimh. 13
4513 Uimh. 14
4514 Uimh. 15
4515 Uimh. 16
4516 Uimh. 17 & 18
4517 Uimh. 19
4518 Uimh. 20
4519 Uimh. 21
4520 Uimh. 22
Sráid Anraí
4601 Uimh. 9 - Teach Ceann Tuí Dhá Stór

Lána na gCiarabhánach

4701 Uimh. 9
4702 Uimh. 10
4703 Uimh. 15

Cnoc na Cathrach

4801

Suíomh Créfoirt Luath-Chríostaí Staire /Luath-Thréimhse

4802

Suíomh Muileann Cothrománach & Lonnaíocht Ghaolmhar

4803

Scairdeán Uisce

4804 Suíomh Sliogchairn

Páirc Léana Bháite

4901

Reilig

Sráid na Lombardach

5001

Séipéal San Nioclás

5002 Uimh. 1-3
5003 Uimh. 5
5004

Reilig Shéipéal San Nioclás

5005

Balla Teorann ag Scoil Naomh Pádraig

An Siúlán Fada

5101 Uimh. 11, 12 & 13
5102

Mullaird Chloiche & Colbha Aolchloiche

5103 Uimh. 24
5104 Uimh. 25
5105 Uimh. 26
5106 Uimh. 27
5107 Uimh. 1, Músaem Cathrach na Gaillimhe Dealbh de Phádraic Ó Conaire

Loch an tSáile

5201

Tobar San Agaistín

5202

Cé

5203 Clocha Snoite - Suite ar chúl Uimh. 6 Bóthar an Choláiste

Sráid an Phríomhgharda

5301 Uimh. 1
5302 Uimh. 2
5304 Uimh. 4
5305 Uimh. 6
5306 Uimh. 7
5307 Uimh. 9
5308 Uimh. 10
5309 Uimh. 11
5310 Uimh. 12
5311 Uimh. 13 & 14
5312 Uimh. 15
5313 Uimh. 16
5314 Uimh. 17
5315 Uimh. 20
5316 Uimh. 22

Sráid an Mhargaidh

5401 Uimh. 1 & 2
5402 Uimh. 4 & 5
5403 Uimh. 6
5404 Uimh. 7
5406 Uimh. 10 & 11
5407 Uimh. 13
5408 Uimh. 14
5409 Uimh. 15
5410 Uimh. 16
5411 Uimh. 17
5412 Uimh. 18
5413

Cuimhneachán Uí Loingsigh

5414 Umar Capall

Bóthar Mhóinséil

5501 Uimh. 11

Sráid Mhuire

5601 Uimh. 18 & 19
Mionlach
5701

Tuama Meigiliteach 

5702 Caisleán Mhionlaigh
5703 Teach Gheata
5704

Gallán - 1816 Greanta Crosbhóthar an Mhargaidh

5705 An Leacht
5707 Teachín Díon Tuí Aon Stóir
5708 Teachín Díon Tuí Aon Stóir
5709 Teachín Díon Tuí Aon Stóir
5710 Teachín Díon Tuí Aon Stóir
5711 Teachín Díon Tuí Aon Stóir

Bóthar na gCeannaithe

5801 Uimh. 1-5 (McDonaghs roimhe seo)
5802

Teach Niland

5803 Clós Hynes - Cloch Athúsáidte
Páirc Mhuirlinne

 

5901 Caisleán/Túrtheach
5902 Leaca Uaighe
5903 Teach Cairéil
5904 Oibreacha Marmair
Mervue
6001

Eaglais agus Reilig San Séamas

6002

Coimpléasc Royal Tara 

An tSráid Lái

6101

Uimh. 2 Uimh. 2 (Ardeaglais Phrotastúnach roimhe seo)

6102

Uimh. 4 (Institiúid na Meicneoirí)

6103 Uimh. 6 & 8
6104 Uimh. 15 An Séipéal Agaistíneach
6105 Uimh. 19
6106 Uimh. 22
6107 Uimh. 24
6108 Uimh. 34
6109 Uimh. 36 & 38
6110 Uimh. 42
6111 Uimh. 44

Sráid an Mhuilinn

6201 Droichead Ruxton
6202

Uimh. 23 (Foirgneamh CYMS roimhe seo)

6203 Canáil Tarae Íochtair
6204 Uimh. 10 (Iar-lóiste Máisiúnach)

Mionchluain

6301

Teachín Mhionchluain - Teach Ceann Tuí

6302

Teachín Ceann Tuí

Muirbheach

6401 Teach Mhuirbhigh
6402

Crosaire Crosaire Comhréidh Mhuirbhigh - Geataí

Inis Caorach
6501 Teach Solais

Sráid na nDuganna Nua

6701 Uimh. 1 & 3
6702 Uimh. 17
6703

Teach Limerick Steamship – Éadanas

Bóthar an Chaisleáin Nua

6801 Uimh. 2
6802 Uimh. 4
6803 Uimh. 5
6804 Uimh. 9
6805

UCHG - Iar-Theach na nAltraí

An Caisleán Nua Uachtarach

6901 Uimh. 30 - NUIG (Iar- Choláiste Proinsiasach)
6902 Uimh. 49

An Caisleán Nua Íochtarach

7001 Leabharlann - ÓEG
7002 Dealbh Theibí Mhiotail - ÓEG
7003

Bloc na nDán - OÉG 

7004

Colmlann & Balla Bábhúin

Bóthar Nua

7101 Uimh. 2
7102 Uimh. 3
7103 Uimh. 14
7104 Uimh. 15
7105 Uimh. 16
7106 Uimh. 33

Baile Nua Mhic Gabhann

 

7201

Coimpléasc Mheánscoil Mhuire lena n-áirítear Séipéal an Áth. Uí Dhálaigh

7202

Cloch Inscríofa dátaithe 1816 - J.Healy

Sráid Oileán Altanach
7400 Uimh. 4
7401 Uimh. 5
7402 Uimh. 6
7403 Uimh. 24 (Iar-Theach Grásta)
7404

Mainistir Naomh Clár

7405 Reilig Shiúracha Bochta Naomh Clár
7406 Iar-Mhuileann - OÉG
7407 Ionad Ealaíon
7408 Iar-Fhoirgneamh Hygeia 
7409

Iar-Mhuilinn

7410 Uimh. 25
7411 Bosca Poist

An Pháirc Mhór

7601

Dhá Theachín i bhFothracha

Bóthar na Toirbhearta

 

7701 Séipéal Iósaif Naofa
7702 Clochar na Toirbhearta
7703 Scoil na Toirbhearta
7704 Bosca Poist

Cnoc na Radharc

7801 Uimh. 33
7802 Uimh. 35
7803 Uimh. 37

Lána an Chaidéil

7901 Clocha Creatha, Cloch Chrú & Céimeanna Aolchloiche

Lána na Céibhe

8000 Uimh. 1
8001 Uimh. 2
8002 Uimh. 3
8003 Uimh. 4
8004 Uimh. 5
8005 Uimh. 6
80 Uimh. 7

Sráid na Céibhe

8101 Uimh. 2
8102 Uimh. 3
8103 Uimh. 4
8104 Uimh. 5
8105 Uimh. 6
8106 Uimh. 7
8107 Uimh. 8
8109 Uimh. 9
8110 Uimh. 10 & 12
8111 Uimh. 14
8112 Uimh. 11 & 13
8113 Uimh. 15 & 17
8114 Uimh. 19
8115 Uimh. 21
8116 Uimh. 22
8117 Uimh. 23
8118 Uimh. 16 & 18
8119 Uimh. 1

Sráid na Banríona

8201

Eaglais Mhodhach/ Phreispitéireach agus Reilg

8202

Stór Cloch Ghearrtha (CIE)

Seanbhóthar Ráthúin

 

8301 Teach Rathúin
An Rinn Mhór
8401 Dún Ui Mhaoiliosa Beairic Mhíleata
8402

Séipéal na Beairice

8403 Suíomh an Imfhálaithe Chré, Faiche an Leasa Bhig
8405

Scoil an Teaghlaigh Naofa

8406

Cloch Uí Loingsigh

8407

Dún Chromail

8408

Dún na Mara - O.S. Rianaire

8409

Céide Chois Locha - O.S. Rianaire

8410

Céide Chois Locha - O.S. Rianaire

8411

An Rinn Mhór - O.S. Rianaire

8412 An Rinn Mhór - O.S. Rianaire
8413 An Rinn Mhór - O.S. Rianaire
8414 An Rinn Mhór - O.S. Rianaire
8415 An Rinn Mhór - O.S. Rianaire
8416 An Rinn Mhór - O.S. Rianaire
8417 An Rinn Mhór - O.S. Rianaire

Aibhneacha/Uiscebhealaí

8501

Lena n-áirítear Droichid, Coraí, Ballaí, Claífort, Céanna & Eile
Bonneagar Gaolmhar

Abhainn na Gaillimhe

8601

Galláin & Claífoirt Chloiche

Carraig Bhartúin, Bóthar na Trá

8701

An Gort Ard

8702 Coláiste Mhuire
8703 Lios Gorm
Ros Cam
8801

 Gallán

8802

 Suíomh Mainistreach le Cloigtheach

8803  Baois Ros Cam
8804

Teach Ceann Tuí - Bóthar Dhabhach Uisce

8805

Lóiste an Gheatóra - Bóthar Dhabhach Uisce

8806

Droichead Iarnróid Chnoc Rois

Bóthar Bhóthar na Trá Uachtarach

8901

Suíomh an tSéipéil & Naisc Ghailf an Lisín in aice láimhe

8902

Teach féarthailte, Uimh. 179

8903

Séipéal Chríost an Rí

8904

Seastán Bhanna, Páirc Bhóthar na Trá

8905

Piaraí Geata lena n- áirítear tagarmharc Coise an Phréacháin

8906 Bosca Poist

Bóthar Bhóthar na Trá Íochtarach

 

9001 Uimh. 62 (Teach Ceann Tuí)
9002 Uimh. 23 (Scoil & Eaglais na mBráithre Críostaí roimhe seo)
9003

Geata & Balla Tadhlach ag Bealach isteach go Páirc Léana Bháite

9004 Piaraí Geata & Balla Tadhlach ag an mBealach isteach go Cul Trá
9005 Bosca Poist Saorstáit Éireann ag an mBealach isteach go Cul Trá
9006

Bosca Poist ag an mbealach isteachchuig Páirc Léana Bháite

9007 Teach Lóiste na Níle
9008 Uimh. 43 J Stewart Ltd. - Éadanas
9009 Uimh. 86 Bailtín Normannach
9010 Uimh. 88
9011 Uimh. 110 Naomh Iúd
9012 Uimh. 132

Bóthar na Mara

9101 Séipéal San Iognáid
9102 Halla Cholm Cille
9103

Uimh. 1 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara

9104 Uimh. 2 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara
9105 Uimh. 3 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara
9106 Uimh. 4 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara
9107 Uimh. 5 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara
9108 Uimh. 6 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara
9109 Uimh. 7 Ardán Montpelier, Bóthar na Mara
9110

Uimh. 1 Plás Íle, Bóthar na Mara

9111 Uimh. 2 Plás Íle, Bóthar na Mara
9112 Uimh. 3 Plás Íle, Bóthar na Mara
9113 Uimh. 4 Plás Íle, Bóthar na Mara
9114 Uimh. 5 Plás Íle, Bóthar na Mara
9115 Uimh. 6 Plás Íle, Bóthar na Mara
9116 Uimh. 7 Plás Íle, Bóthar na Mara
9117 Uimh. 8 Plás Íle, Bóthar na Mara
9118 Uimh. 9 Plás Íle, Bóthar na Mara
9119 Uimh. 10 Plás Íle, Bóthar na Mara
9120

Coláiste Iognáid, Bóthar na Mara

Bóthar Sheantalaimh

9201

Teach na Spuaice, Uimh. 59

9202

Clocha Creatha, Uimh. 57

9203 Uimh. 58
9204

Uimh. 13 (Teachín Ceann Tuí)

Sráid na Siopaí

9301 Uimh. 1
9302 Uimh. 2 & 3
9303 Uimh. 4
9304 Uimh. 14 & 15
9305 Uimh. 16 & 18
9306 Uimh. 21
9307 Uimh. 19 & 20
9308 Uimh. 33
9309 Uimh. 38 & 39
9310 Uimh. 26
9311

Teach Méaracáin, Uimh. 27

9312

Uimh. 13 (Doras Cloiche)

9313

Caisleán an Loingsigh, Uimh. 40

9314 Uimh. 11
9315 Uimh. 12

Sráid San Aibhistín

9401 Uimh. 1, 3 & 5
9402 Uimh. 11
9403 Uimh. 13
9405 Uimh. 15
9406

Teach na Méarachta, Uimh. 33

9407

Prióireacht San Aibhistín

Bóthar Bhréanainn, Bóthar Áth Cinn

9501 Uimh. 1
9502 Uimh. 2
9503 Uimh. 3
9504 Uimh. 4
9505 Uimh. 5
9506 Uimh. 6

Sráid San Proinsias

9601 Séipéal Mhainistir na bProinsiasach
9602

Taillte Eaglasta le Reilig

9603

Taillte & Uaigheanna Chlochar na Trócaire

9604

Doras Uí Dhorchaidhe ar Thailte an Chlochair

9605 Uimh. 2
9606 Uimh. 10

Sráid San Héilin

9701 Uimh. 14
9702 Uimh. 23

Bóthar Mhuire

9801

Coláiste Oideachais Mhuire Foirgnimh & Séipéal

9802 Scoil Fhursa 
9803 Uimh. 12

Sráid San Nioclás

9901 Uimh. 1
9902 Uimh. 2
9903 Uimh. 3
9904 Uimh. 4
9905 Uimh. 5
9906 Uimh. 6
9907 Uimh. 7
9908 Uimh. 8
9909 Uimh. 9
9910 Uimh. 10

Bóthar an Stáisiúin

10001

Stáisiún Traenach Ceannt

10002

Foirgnimh Iarnróid & Choimhdeacha - lena n-áirítear Botháin Chloiche, Stáblaí Cloiche Caschlár, Droichid & Ráillí

10003

Túr Uisce

An Bóthar Ard

10101

Lóiste Geata chuig Caisleán an Léana Bháite

10102

Caisleán an Léana Bháite, Naomh Anna

10103

Iar-chlochar na nDoiminiceach

10105

Clocha ó Shéipéal San Nioclás

10106 Cluain Mhuire
10107

Bosca Poist

10108

Lóiste Geata - Ardilaun Hotel

10109

Pálás an Easpaig, Cnoc Mhuire

10110

Tobar Clúdaithe - Caisleán an Léana Bháite

10111

Suíomh Gallán

10112 Uimh. 1, Ardán Mhuire
10113 Uimh. 2 Ardán Mhuire
10114 Uimh. 3 Ardán Mhuire
10115 Uimh. 4 Ardán Mhuire
10116 Uimh. 5 Ardán Mhuire
10117 Uimh. 6 Ardán Mhuire
10118 Uimh. 7 Ardán Mhuire
10119 Uimh. 8 Ardán Mhuire
10120 Uimh. 9 Ardán Mhuire
10121 Uimh. 10 Ardán Mhuire
10122 Uimh. 11 Ardán Mhuire
10123 Uimh. 12 Ardán Mhuire
10124 Uimh. 13 Ardán Mhuire
10125 Uimh. 14 Ardán Mhuire
10126 Uimh. 15 Ardán Mhuire
10127 Uimh. 16 Ardán Mhuire
10128

An Chroit, An Bóthar Ard

An Corrán
10201 Uimh. 1 Corrán Phailmíre
10202 Uimh. 2 Corrán Phailmíre
10203 Uimh. 3 Corrán Phailmíre
10204 Uimh. 4 Corrán Phailmíre
10205 Uimh. 5 Corrán Phailmíre
10206 Uimh. 6 Corrán Phailmíre
10207 Uimh. 7 Corrán Phailmíre
10208 Uimh. 8 Corrán Phailmíre
10209 Uimh. 9 Corrán Phailmíre
10210 Uimh. 10 Corrán Phailmíre
10211 Uimh. 11 Corrán Phailmíre
10212 Uimh. 12 Corrán Phailmíre
10213 Uimh. 13 Corrán Phailmíre
10214 Uimh. 14 Corrán Phailmíre
10215 Uimh. 8 Ardán Montpelier
10216 Uimh. 9 Ardán Montpelier
10217 Uimh. 10 Ardán Montpelier
10218 Uimh. 4 Plás Devon

Bóthar na Mine

10250

Coláiste Éinde 

University Road
10301 Iarsmaí Fuinneog Mhuilleanach Chloiche
10302 Grúpa Snoiteáin Amais
10303 An Chearnóg, OÉG
10304 Lóiste Geata
10305 Uimh. 19
10306 Uimh. 20
10307 Institiúid Mháirtín Uí Riain
10308 Iar-Fhoirgneamh IMI
10309

Bloc na hInnealtóireachta Sibhialta

10310 Bloc na Roinne Oideachais
10311 Bosca Poist

 

Plás Victoria

10401

Foirgneamh 3-bhá (Rooneys)

Cois na Deargaile

10501 Uimh. 7
10502 Uimh. 8
10503 Uimh. 9
10504

Teach na Coiribe, Uimh. 3

10505

Teach Mór na Coiribe, Uimh. 4

10506

Teach Loch Coirib, Uimh. 5

10507

Dealbh Adhmaid an Bhradáin Léimnigh

Bóthar Pháirc an Tobair

10601

Geata Ornáideach

10602 Cluain Mhuire, GMIT
10603 No.1

Bóthar na Trá Báine

10701 Uimh. 6
10702 Uimh. 8
10703 Uimh. 10

Sráid Liam

10801 Uimh. 16 & 18 & 18A
10802 Uimh. 19
10803 Uimh. 20
10804 Uimh. 21
10805 Uimh. 22
10806 Uimh. 24
10807 Uimh. 23 & 25
10808 Uimh. 26
10809 Uimh. 27 & 29
10810 Uimh. 28
10811 Uimh. 38 & 40
10812 Uimh. 42
10817 Cuid Uimh. 42
10813 Uimh. 44
10814 Uimh. 49
10815 Uimh. 45
10416 Uimh. 46
10818 Uimh. 47
10819 Uimh. 48
10820 Uimh. 51 & 53

Sráid Liam Thiar

10901

An Chraein Bheag, Scálaí Meá

10902 Uimh. 3
10903 Uimh. 5
10904 Uimh. 6
10905 Uimh. 7 & 8
10906 Uimh. 23 Silke’s & Sons Cash and Carry - Éadan
10907 Uimh. 23-24 (Formerly Silke’s & Sons) - Éadan
10908 Uimh. 25-- Éadan

Sráid Gheata Liam

11001 Uimh. 1
11002 Uimh. 5 & 7
11003 Uimh. 8
11004 Uimh. 9
11005 Uimh. 10 & 12
11006 Uimh. 15

Droichead Wolfe Tone

13001

Túr Iascaigh

13002 Plaic

 

Tagairtí